Punt de Servei Endesa

Tesecnia és un Punt de Servei autoritzat per ENDESA per a la contractació de productes de gas natural i electricitat, altes i baixes de subministres i tots els tràmits i gestions comercials presencials necessàries amb la Companyia.

Venda i instal·lació de Sistemes Integrals ENDESA, amb servei tècnic propi. Calderes, termos elèctrics, escalfadors d’aigua sanitària, calefaccions, aire condicionat Inverter; de les més prestigioses marques, amb garantia i pagament en la mateixa factura de la Companyia, fins a 5 anys.

Punt de Servei Endesa

Preguntes més freqüents

Troba les respostes als teus dubtes i els documents que cal aportar a Catalunya per:
 • Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva VPO (habitatge de Protecció Oficial).
 • En cas de ser primera ocupació, Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la Posada En Servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditat de la inscripció en el RITSIC).*
 • En cas de ser segona ocupació, es justificaran les condicions de seguretat amb un dels següents documents:
  • Butlletí de Reconeixement (BRIE). *(1)
  • Acta d’Inspecció amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a un any.
  • JUSTTÍTOL: escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
  • Referència cadastral de l’immoble.
  • CIF, NIF o passaport (2). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
  • Codi IBAN del compte corrent per la domiciliació de les factures.

* Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Posterior a la baixa d’últim contracte. (2) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

 • En el cas de ser primera ocupació, Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Entregar-ho acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).*
 • En el cas de segona ocupació, es justificaran les condicions de seguretat amb un dels següents documents, segons els tipus d’instal·lació:
  • Instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica.
  • Certificat d’inspecció periòdica amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a 5 anys (de 10 per instal·lacions d’enllaç d’edificis).
  • Instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de Memòria Técnica de Disseny: Butlletí de reconeixement (BRIE).*(1)
  • Resta d’instal·lacions elèctriques: Certifica d’Inspecció amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a 1 any.*
 • Escriptura de Constitució en cas de societats i si és una comunitat, acta de Constitució de la mateixa.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • CIF, NIF o passaport (2). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Codi IBAN del compte corrent per la domiciliació de les factures.

*Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Posterior a la baixa d’últim contracte. (2) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

 • Llicència d’obra en vigor emesa per l’Ajuntament.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Entregar-ho acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).*
 • Escriptura de Constitució en cas de societats.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Codi IBAN del compte corrent per la domicialició de les factures.

*Si no disposa d’aquest document els tècnics de TESECNIA realitzaran el certificat adient.

(1) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

Per a un canvi de potència, tensió o activitat.

 • Si es tracta d’un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT, acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per a la posada en Servei d’una Instal·lació de Baixa Tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC). S’acceptarà Butlletí de Reconeixement per ampliacions inferiors a un 50% de la potència màxima admissible sempre que la potència sigui inferior a 20kW i sigui instal·lació de Memòria Tècnica de Disseny.*
 • No és necessàri presentar documentació tècnica en les ampliacions que no superin la potència màxima admissible.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o autorització corresponent.

 

Per a un canvi de tarifa o per donar de baixa el subministrament elèctric

 • Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o autorització corresponent.

*Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

noia prenent café

Solucions integrals

En instal·lar qualsevol de les nostres Solucions Integrals comptes amb un equip de tècnics amb l’experiència necessària per escometre una instal·lació d’alta qualitat. Comprar qualsevol equipament d’ENDESA (caldera, aire condicionat, termo, escalfador, calefacció o energia solar tèrmica) és sinònim de qualitat i tranquil·litat. Els nostres tècnics t’ajudaran a triar la millor opció i cuidaran de tots els detalls.
 • Garantia total

  En comprar qualsevol de les Solucions Integrals ENDESA (Caldera, Aire condicionat, Termo, Escalfador, Calefacció o Energia Solar Tèrmica), l’equip de professionals de TESECNIA estarà disponible per atendre qualsevol avaria en menys de 3 hores, durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana els 365 dies de l’any.

 • Instal·lació professional inclosa

  Instal·lació realitzada per tècnics de TESECNIA acreditats i especialitzats en instal·lacions de Calderes, Sistemes de Climatització (aire condicionat i bomba de calor), Termos elèctrics, Escalfadors (atmosfèrics, de tir forçat o estancs) i Energia Solar Tèrmica.

 • Facilitats de pagament

  Gràcies a les nostres Solucions Integrals podràs triar pagament ajornat fins a en 5 anys a través de la factura de la llum o el gas si ets client d’ENDESA. Si optes per la modalitat de pagament al comptat, no tindràs cap pagament extra reflectit en la teva factura de la llum o el gas, ni serà necessari que siguis client d’ENDESA.

 • Equipament

  A ENDESA treballem amb equips de Calderes, Aire condicionat, Termos, Escalfadors i Energia Solar Tèrmica, d’alta qualitat i màxima eficiència de fabricants capdavanters al mercat: Ferroli, Baxi, Viessmann, Chaffoteaux,Toshiba, Mitsubishi, Wesen, Cointra. Equips d’alta qualitat i màxima eficiència.

Estalvi energètic

L’assessorem sobre l’estalvi energètic que pot aconseguir a la seva llar i dels passos que cal seguir per fer-ho.

Eficiència energètica

L’eficiència energètica es fonamenta en la reducció del consum d’energia , mantenint els mateixos serveis, sense rebaixar el confort ni la qualitat de vida, protegint el medi ambient i estalviant diners.

Assessorament energètic

TESECNIA disposa d’un gabinet amb professionals que li oferiran, un servei d’assessorament energètic, adaptat a les necessitats de la seva llar, amb propostes innovadores i solucions eficients, per aconseguir un estalvi de la despesa energètica.

Solucions professionals per a la llar

Els assessors energètics de TESECNIA realitzaran a la seva llar una avaluació del consum de cadascun dels electrodomèstics, aparells electrònics d’àudio i vídeo, televisors, equips informàtics, il·luminació, climatització, calefacció i aigua calenta sanitària, per tal de trobar les millors solucions per protegir el medi ambient i  estalviar diners en les factures de subministraments d’energia sense rebaixar el confort ni la qualitat de vida.

Comenci a estalviar avui mateix

Visiti l’establiment de TESECNIA al carrer Mare Molas, 67 cantonada Av, Països Catalans. Allà, els nostres assessors li oferiran una primera valoració de les accions que cal realitzar a la seva llar.També pot fer una trucada al 977 753 345 o enviar un e-mail a info@tesecnia.com