fontaneria canonades d'aigua

Fontaneria

  • Instal·lacions de fontaneria domèstica i industrial (blocs, pisos, xalets, residències, hotels,   càmpings, cases rurals, industries…).
  • Instal·lacions d’aigua sanitària i grifaries.
  • Instal·lacions de sistemes de rec (jardineria, piscines, camps esportius).
  • Tractament d’aigües / Cloradors / Osmosis inversa.
  • Instal·lació i  reparació de grups de pressió.
  • Instal·lacions contra incendis.
  • Reparació de fuites d’aigua / Substitució d’instal·lacions obsoletes.
  • Butlletins d’aigua.
  • Projectes i legalitzacions.