Instal·lació panell solar. energies renovables

Energies renovables

  • Projectes i legalització d’instal·lacions i manteniments d’energia solar tèrmica i fotovoltaica per a comunitats, habitatges unifamiliars, edificis singulars: escoles, residències… amb panells híbrids solars que proporcionen simultàniament electricitat i aigua calenta sanitària. Una solució de nova generació per estalviar energia i reduir les emissions de CO2.
  • Projectes i legalització d’instal·lacions i manteniments d’energia aerotèrmica. Un sistema basat en la tecnologia de bomba de calor aire-aigua que ofereix calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. Un sistema ideal per reduir el consum d’energia i les emissions de CO2.