tècnic reparant aire condicionat

Aire condicionat

 • Instal·lacions, manteniment i reparacions de tot tipus d’aire condicionat  a nivell domèstic, comercial o industrial.
 • Sistemes Inverter (fred/calor).
 • Sistemes de ventilació i renovació d’aire.
 • Instal·lació de plantes refredadores.
 • Projectes i legalització.

Calefacció

 • Instal·lació i manteniment  de tot tipus de calefacció.
 • Instal·lació de bombes de calor.
 • Instal·lació, manteniment, substitució i reparació de calderes elèctriques, gas natural, butà i/o gasoil.
 • Emissors elèctrics.
 • Sistemes Inverter (fred/calor).
 • Xarxes de conductes per fancoils.
 • Tovallolers elèctrics.
 • Sistemes  de terra radiant.
 • Sales de calderes.
 • Projectes i legalització.